Paul Mortier

Mr. Paul MORTIER werd geboren te SINT NIKLAAS op 26 mei 1964.

Hij studeerde aan het College (SJKS) te Sint-Niklaas en aan de VUB. Hij is advocaat bij de Balie te DENDERMONDE sedert 1989.

Mr. MORTIER was Voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van de Balie te DENDERMONDE van 1993-1995, waarvan hij ook jaren bestuurslid was.

Sedert 2001 maakt hij ononderbroken deel uit van de Raad van Orde van de Balie te DENDERMONDE. Hij was hiervan o.m. Secretaris van de Orde en Vice-Stafhouder. Op 7 juni 2012 werd hij verkozen tot Stafhouder van de Balie van het gerechtelijk arrondissement DENDERMONDE.

Hij zetelde tevens vele jaren in de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies en is verder lid van diverse commissies binnen de Vlaamse Orde van Advocaten en de Balie te DENDERMONDE.

Mr. MORTIER is lokaal ombudsman binnen de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur (meer info : http://oca.ligeca.be/nl)

Op 28.09.1999 werd hij benoemd tot plaatsvervangend Politierechter bij de Politierechtbank te SINT NIKLAAS, ambt dat hij tot op heden bekleedt.

Mr. MORTIER heeft een zeer ruime ervaring met dossiers aangaande verkeers- en verzekeringsrecht, burgerlijke aansprakelijkheid, strafrecht, handelsrecht, huurgeschillen, medeëigendom evenals personen- en familierecht.

Reeds in 1999 –als één van eersten- werd hij opgeleid tot bemiddelaar in familiezaken. Inmiddels is hij door de federale bemiddelingscommissie zowel erkend als bemiddelaar in familiezaken evenals bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. (meer info : http://www.bemiddeling-justitie/nl/index.html)

Plaats: Dendermonde
Tarieven:

Neem contact op met Paul Mortier

Mail uw vraag en ik zal het zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Graag uw vraag zo specifiek en compleet mogelijk omschrijven. Deze wordt uiteraard geheel vertrouwelijk behandeld.

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden

  Specialisaties van Paul Mortier

  Alcoholintoxicatie
  Betrokken bij een ongeval
  Dronkenschap
  Drugs in het verkeer
  Herhaling/Recidive
  Rood licht
  Slagen en verwondingen
  Snelheidsovertredingen
  Vluchtmisdrijf

  Bel of WhatsApp direct met de Verkeersrecht Advocaten Balie

  03 808 38 59
  0468 59 20 89

  Openingstijden Verkeersrecht Advocaten Balie

  • Maandag – donderdag 08.00 tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 08.00 tot 18:00 uur
  • Zaterdag: 12.00 tot 16:00 uur
  • Zondag: 12.00 tot 16.00 uur
  Voorkom een rijverbod!